Informatie

Landelijke rijvereniging Gaasterland werd opgericht op 8 oktober 1937 op initiatief van de heer J. Alta te Riniastate Oudemirdum. ‘Laat U in Gaasterland te paard zien’, was zijn motto.
De vereniging telde toen 12 leden, tegenwoordig zijn dit er ongeveer 100.
Ponyclub de Freuleruiters werd opgericht in 1967.

In 2018 Fuseren LR Gaasterland en PC de Freuleruiters, de nieuwe naam voor de vereniging is Hippische Sportvereniging Gaasterland
 

Voor vragen en opmerkingen kun je ons altijd aanspreken. Bezoek ook vooral de ledenvergaderingen.

Veel rijplezier bij HSV Gaasterland!

Het bestuur


INFORMATIE EN HUISREGELS HSV GAASTERLAND


Lidmaatschap HSV Gaasterland
Het is mogelijk om op elk moment in het jaar lid te worden van HSV Gaasterland, de contributie wordt dan omgerekend naar het aantal maanden. Daarna gaat het lidmaatschap per kalenderjaar.

-> Formulier: Aanmelden lidmaatschap  
Afmelden van het lidmaatschap of wijzigen naar lid zonder les, kan per 31 december, doorgeven voor 15 november.
-> Formulier: Afmelden lidmaatschap / omzetten naar lidmaatschap zonder les 

Tarieven per 1-1-2017
Aan het begin van het jaar krijgt ieder lid een rekening, het is de bedoeling dat de rekeningen zo spoedig mogelijk betaald worden op het daarop vermelde banknummer.

Lidmaatschap LRG zonder les €                 60,00
Lidmaatschap LRG met dressuurles     (dinsdag/donderdag) €               250,00
Baklid Manege Gaasterland    (is verplicht bij lid met les) €                 95,00
Extra (2e) dressuurles per jaar €               165,00
Extra / losse les dressuur per keer €                   6,00
Springles in blokjes, kosten afhankelijk van instructeur     60 –  80 euro
Dressuurclinics in blokjes, kosten afhankelijk van instructeur     60 – 70 euro
Donateurs €                 15,00
Kringafdracht Tusken Waad en Klif     (wedstrijdrijdende leden) €                   8,00
KNHS lidmaatschap   (alle leden) €                 20,00
De volledige tarievenlijst van de KNHS 2016 vind je hier             

 

Manege Gaasterland
Als je lid bent kun je ook baklid worden van Manege Gaasterland, dan mag je buiten de lessen / wedstrijden / evenementen vrij gebruik maken van de faciliteiten van Manege Gaasterland.

Voor lesrijdende leden is het baklidmaatschap verplicht!
De bakbezetting en de agenda (evenementen) vind je op www.manegegaasterland.nl, kijk daarnaast ook regelmatig op het prikbord voor wijzigingen m.b.t. de bakbezetting.
Het baklidmaatschap gaat per kalenderjaar en je ontvangt de factuur van Stichting Manege Gaasterland.
Je kunt een sleutel van de manege afhalen bij Pietsje, de borg hiervoor is 5 euro.
Afmelden als baklid? Doe dat vóór 15 november bij de secretaresse van HSV Gaasterland, anders moet je gewoon betalen voor het komende jaar.

N.B. Bij privèles in de manege moeten zowel instructeur als ruiter baklid en HSV-lid zijn.

Takenverdeling vrijwilligers
Elk jaar worden er op de manege diverse indoor- en outdoorwedstrijden georganiseerd. Dat lukt uiteraard niet zonder vrijwilligers, ieder lid wordt daarom ongeveer 3x per jaar ingedeeld op de takenlijst. Dit is een gezamenlijke lijst voor alle dressuur- en springwedstrijden welke worden gehouden op de manege.

* Elke wedstrijd heeft zijn eigen contactpersoon, wie dat is zal per wedstrijd op de lijst vermeld worden.
* Je kunt ieder jaar vóór 15 november aan Afke Batteram doorgeven wat je voorkeur is voor het nieuwe jaar, daar wordt dan zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
* Taken zijn o.a. banen uitzetten, parcours opbouwen, parkeerhulp, schrijfster, ringmeester dressuur/springen, omroeper, parcourshulp op de wedstrijddag, kantine / snackbar, rekenkamer, opruimen na de wedstrijd, en je kunt je ook opgeven voor CH Rijs en de klussendag.
* Aan het begin van het jaar word deze takenlijst in het Klaverblad gepubliceerd. Kun je niet op de dag dat je ingedeeld bent, dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen. Ruil met een clubgenootje, of eventueel mag ook iemand van buiten de vereniging jou vervangen. Geef wel even door wie jou vervangt.
* Kom je niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt om een boete (€ 50,- !) uit te schrijven.
* ->> Let op: Bij HSV Gaasterland hoef je naast bovenstaande taken geen wekelijkse kantine- of schoonmaakdiensten te draaien.

Ledenlijst 
De ledenlijst kun je vinden onder het kopje informatie. De lijst is beveiligd met een wachtwoord i.v.m. privacy. Dit wachtwoord zal af en toe vermeld worden in de nieuwsbrief en is ook op te vragen bij Pietsje

Lessen
Het is mogelijk om dressuurlessen te volgen bij verschillende gediplomeerde instructeurs. Voor nieuwe leden is er de mogelijkheid om 2 gratis proeflessen te volgen. De lessen worden door het bestuur ingedeeld, zoveel mogelijk op niveau. De lesindeling vind je op de website.


Dressuurles

De lessen duren 45 minuten per groep, er is les op dinsdag- en donderdagavond vanaf 18.00 uur. In een groep rijden maximaal 4 combinaties.
Er is 46 weken les, 2 weken zomerstop, 2 weken winterstop en 2x uitval tussendoor.

Als je in de loop van het jaar besluit te stoppen met de lessen moet je dit vóór 1 juni doorgeven, je krijgt dan een deel van de contributie terug. LRG berekend je dan een half jaar lidmaatschap met les + een half jaar lidmaatschap zonder les.
Wanneer je je na 1 juni afmeldt voor de lessen blijf je volledige jaar-contributie verschuldigd.

* Het is ook mogelijk om iedere week 2x te lessen. Zie voor de kosten het overzicht hierboven.
* Eenmalig een extra les kan ook, mits er plaats is, dit altijd in overleg met Pietsje.
* Er zijn geen inhaal lessen.
* Als je niet op les komt: ALTIJD AFMELDEN. Afmelden graag zo vroeg als mogelijk, bijvoorbeeld als je al een paar dagen voor de les weet dat je niet kunt. Maar in ieder geval vóór 16.00 uur op de dag van de les.
Een reden opgeven is niet nodig, als we maar weten dat je niet komt. Zo geef je een ander de kans om een extra les te nemen, en de instructie kan beter worden geïnformeerd.

Clinics, extra lessen;
Springles
De springlessen zijn op woensdagavond. De springlessen zijn vanaf 2016 in blokjes waarvoor de leden zich kunnen opgeven, kosten afhankelijk van de instructie.
Dressuurles
Een paar keer per jaar zal er een blokje extra (dressuur) lessen gegeven worden, 3 of 4 lessen door dezelfde instructeur. Kosten afhankelijk van de vergoeding voor de instructie.

Mededelingen algemeen
* Cap verplicht Leden zijn verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen tijdens de lessen en het vrij-rijden in en bij de manege en op verenigingsterrein Elfbergen. Het gehele jaar mag je als lid op Elfbergen rijden.

* Uitslagen wedstrijden, Balkster Courant
Als je goed gepresteerd hebt op een wedstrijd, kun je dit doorgeven aan het bestuurslid vermeld op de voorpagina. Dit in verband met de berichtgeving in de Balkster Courant en op de website. Geef de volgende gegevens door; wedstrijdplaats en –datum, je naam, naam paard, klasse, prijs en punten.

* Gouden zweep competitie De gouden zweep is beschikbaar gesteld door Mevrouw Key-Alta en hangt in de kantine van de manege. De naam van de winnende combinatie wordt bij de zweep op een plaatje gegraveerd, de winnaar ontvangt een klein aandenken. Deze competitie gaat over alle wedstrijden in Gaasterland; 2 of 3 kringwedstrijden en de concoursen, zowel springen als dressuur. Het gaat erom dat je als combinatie zoveel mogelijk prijzen verzamelt. Iedereen die wedstrijden rijdt doet hier automatisch aan mee, de winnaar wordt bekend gemaakt op de voorjaarsvergadering.

* Ledenvergadering De ledenvergaderingen worden gehouden in de kantine van de manege. In maart wordt de Algemene jaarvergadering gehouden. Daarbij worden ook de donateurs en ponyclub afgevaardigden uitgenodigd. In oktober/november wordt een ledenvergadering uitgeschreven. Het bestuur hoopt dat de vergaderingen goed bezocht worden, voor de onderling goede verstandhouding en besluitvorming.

* Klaverblad Het gezamenlijke blad van de drie verenigingen die iedereen voorziet van informatie, weetjes, foto´s en andere zaken komt eens in het kwartaal uit. Heb je informatie, foto´s of wil je adverteren in het blad: stuur dit naar  reekerssvea@gmail.com

* Onderlinge wedstrijden
– 
In december wordt de oliebollenwedstrijd gehouden, een onderlinge wedstrijd voor alle LRG-leden. Je mag starten in je eigen klasse of een klasse hoger. Deze wedstrijd is tevens het clubkampioenschap, er is een dressuurkampioen, springkampioen en allround kampioen.

– In maart/april is er een onderlinge outdoor-wedstrijd samen met de ponyclub, ter voorbereiding op het outdoor seizoen. Deze wordt om en om door PC en LRG georganiseerd.

Mededelingen wedstrijdsecretariaat
De wedstrijdkalender vindt je op http://www.paardensportfriesland.nl en op http://www.mijnknhs.nl. Om wedstrijden te kunnen rijden heb je een startpas nodig. Deze kun je zelf aanvragen èn afmelden via www.mijnKNHS.nl.

* Tarieven kringwedstrijden: 6 euro per start.
* Het blad Paard en Sport is verplicht als je een startpas hebt of jurylid bent.
* Wanneer je wilt starten op wedstrijden dan moet je paard ingeënt zijn.
Denk ook om de basisenting. Als je enting niet in orde is, kan het voorkomen dat je niet mag je niet starten en ben je voor niks naar de wedstrijd gekomen. Een enting moet minimaal 7 dagen voor de wedstrijddatum toegediend zijn.
* Als wedstrijdruiter ben je verplicht om de reglementen te kennen. Alle reglementen zijn te vinden op www.knhs.nl .
* Meld je je af vóór de sluitingsdatum van een wedstrijd, dan ben je geen startgeld verschuldigd. Startgeld blijf je dus altijd verschuldigd als je je na de sluitingsdatum afmeldt.
* Op de MijnKNHS kun je je eigen gegevens en paarden inzien, startpassen aan- of afmelden en hier kun je ook je winstpuntenstand bekijken (tip: bewaar je coupons).

 

Advertenties